U bent hier: Home » Behandelingen » Kinderen » Kinderrevalidatie » ZOOM-IN: Expertisecentrum voor zorg en onderwijs

ZOOM-IN: Expertisecentrum voor zorg en onderwijs

ZOOM-IN-afbeelding_7ZOOM-IN is een expertisecentrum voor zorg en onderwijs gebaseerd op een samenwerking tussen de St. Maartenschool, de Sint Maartenskliniek en Partner Passend Onderwijs (PPO).

 

Beter begrip helpt kind vooruit

Wat doe als je het gevoel hebt dat er misschien wat aan de hand is met je kind? 'Het is een strijd tussen je hoofd en je hart', vertelt Hermine Florack. 'Rationeel wil je weten of er iets aan de hand is, maar emotioneel wil je niets liever dan dat je kind gewoon is.' Een paar maanden geleden besloot Florack haar achtjarige zoon toch te laten testen.
Lees haar verhaal>>

Doelgroep en doelstelling
ZOOM-IN richt zich op screening en advies voor kinderen/jongeren in de leeftijd van 3,5 tot en met 16 jaar van wie de ouders of de school ervaren dat de motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, communicatieve of gedragsontwikkeling niet vanzelf verloopt. De motorische hulpvraag moet wel op de voorgrond staan. Het dagelijks leven van het kind, thuis of op school, kan daardoor verstoord raken. Op basis van de hulpvraag brengen we alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind in kaart.

Vragen van ouders aan ons zijn onder te verdelen in vier categorieën:

ZOOM-IN is een afkorting voor Zorg en Onderwijs Op Maat Integraal.
Zorg en Onderwijs: snel in beeld brengen van sterke en zwakke punten in het functioneren van het kind op vier aandachtsgebieden: motoriek, cognitie, communicatie en gedrag. Verduidelijking (hulp)vraag en ondersteuning van kind en ouders bij screening, begeleiding en uitvoeren van adviezen (zowel thuis als op school).
Op Maat: (hulp)vraag van kind en ouders is sturend en praktisch advies in dagelijkse omgeving waarin het kind zich ontwikkelt is het resultaat.
Integraal: kind in zijn totale functioneren en afstemming van zorg, onderwijs en begeleiding.

Wat doen we wel?
Met een flexibel samen te stellen en multidisciplinair team worden de sterke en zwakke kanten van het kind vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief vertaald naar een concreet handelingsadvies. Meer informatie over het team vindt u onder het kopje ‘Het Team’.

Wat doen we niet?
Wij screenen niet op dyslexie, ADHD, autisme of andere leer- of gedragsstoornissen. Wel nemen wij de observaties tijdens de screening en de informatie die u als ouder en leerkracht aanlevert mee in ons advies.

Traject
Het traject van screening tot advies duurt maximaal 3 weken. Meer informatie over de aanmelding en het traject vindt u onder het kopje ‘Traject’.
Indien u vragen heeft kunt u:

   maartenschool

Sint Maartenskliniek Logo CMYK

 PPO nieuw dec 20151

 

 

 

| Share

Alle behandelinformatie op 1 pagina