U bent hier: Home » Behandelingen » Operaties » Anesthesie

Anesthesie

Als u een operatie krijgt, wordt u ongeveer zes weken van te voren uitgenodigd voor een pré-operatief onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gekeken of u fit genoeg bent voor de operatie. De anesthesioloog bespreekt met u wat voor een soort verdoving u krijgt. Daarnaast krijgt u uitleg over de eventuele maatregelen om bloedverlies te verminderen en over de pijnbehandeling na de operatie.

Regionale anesthesie
De regionale anesthesie, ook wel plaatselijke verdoving genoemd, is in de Maartenskliniek de meest toegepaste vorm van verdoving bij operaties. Daarbij wordt alleen een deel van het lichaam verdoofd. Dat heeft veel voordelen ten opzichte van totale narcose. Zo is de kans op misselijkheid na de operatie veel kleiner en heeft u veel minder pijn na de operatie. Bij een regionale anesthesie kunt u tijdens de operatie wakker blijven, maar u kunt er ook voor kiezen de operatie niet bewust mee te maken. Dan krijgt u ook een licht slaapmiddel zodat u tijdens de operatie niets ziet of hoort.

Voor meer informatie over de verschillende methodes van verdoving, kunt u de folder 'Anesthesie en pijnbehandeling bij een operatie' downloaden. Deze treft u onderaan deze pagina.

Sneller herstel door bloedmanagement
De Sint Maartenskliniek probeert het bloedverlies tijdens de operatie zoveel mogelijk te beperken door toediening van medicijnen en door het opvangen en teruggeven van het bloed tijdens de operatie. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om vooraf uw eigen bloed af te laten nemen. Dit bloed kan dan tijdens de operatie worden toegediend zodat er geen of minder donorbloed nodig is. Het gebruik van eigen bloed heeft voordelen boven het gebruik van donorbloed. U herstelt sneller na de operatie en er is minder kans op infecties en wondstoornissen.

Acute Pijn Service (APS)
Na de operatie worden onze patiënten geregeld gevraagd naar hun pijn met een zogenaamd 'pijnmeetlatje' of 'pijnlineaaltje' door de verpleegkundige. Al onze verpleegkundigen zijn opgeleid om dit meetlatje te gebruiken. Op basis van een standaard behandelprotocol kan de verpleegkundige de patiënt extra pijnmedicatie geven als dat nodig is, zonder eerst een arts te hoeven raadplegen. Hierdoor kan de patiënt sneller en beter geholpen worden.

Soms komt de verpleegkundige er niet uit, bijvoorbeeld als de pijn niet met de standaard methode bestreden kan worden. Dan kan de verpleegkundige de Acute Pijn Service (APS) inschakelen. De APS bestaat uit een team van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het behandelen van acuut ontstane pijn, zoals na een operatie. De pijnverpleegkundigen kunnen de pijnbestrijding aanpassen, in overleg met de anesthesioloog, en eventueel op andere behandelmethodes over gaan. Zo kunnen patiënten ook een 'pompje' met pijnmedicatie krijgen. Wanneer de patiënt een pompje heeft met pijnmedicatie dan controleert de APS het verbruik en het functioneren van het pompje om de pijn op een acceptabel niveau te krijgen. De pijnverpleegkundige komt elke dag langs bij patiënten die geen standaard pijnbehandeling krijgen om te zorgen dat de pijn voldoende behandeld wordt.

Het bestrijden van pijn vinden wij erg belangrijk, want als patiënten minder pijn ervaren zullen zij beter kunnen doorademen, hoesten, bewegen en starten met revalideren. De kans op complicaties wordt verminderd door goede pijnbestrijding en uiteraard ervaart de patiënt minder stress en ongemak als de pijn goed behandeld wordt.

Erkenning als Center of Excellence
De Sint Maartenskliniek is, op het gebied van de regionale anesthesie, erkend als 'Center of Excellence' door de ESRA (European Society for Regional Anaesthesia). Dat betekent dat de Sint Maartenskliniek zowel in binnen- als buitenland gezien wordt als expertcentrum op het gebied van de regionale anesthesie. Anesthesiologen of artsen die daarvoor in opleiding zijn kunnen de Sint Maartenskliniek bezoeken om hun kennis te vergroten. Op deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg op het gebied van de regionale anesthesie in de rest van Nederland, maar ook daarbuiten.

| Share