U bent hier: Home » Behandelingen » Sportmedische behandeling » Vallen Verleden Tijd: valtraining voor ouderen

Vallen Verleden Tijd: valtraining voor ouderen

Die vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren in het bos, net iets te gehaast de trap af. Zowel binnen- als buitenhuis zijn er veel situaties waarbij u lelijk kunt vallen en verwondingen kunt oplopen.

Risicosituaties uit het dagelijks leven worden nagebootst in het circuit.Bang om te bewegen
Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Zo'n val heeft nogal eens vervelende gevolgen. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val  banger om te bewegen. Ze gaan activiteiten vermijden waardoor hun conditie verslechtert. Daarom heeft de Sint Maartenskliniek een wetenschappelijk onderbouwde valtraining ontwikkeld.

Effectief
Het  Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

>> informatie voor behandelaars

Onze expertise en ervaring
Wat zijn de effecten van valtraining? De Sint Maartenskliniek doet onderzoek naar de vraag of valtechnieken beschermend kunnen werken tegen botbreuken door een val.

Resultaten

De Sint Maartenskliniek heeft onderzocht hoe effectief het valpreventieprogramma  'Vallen Verleden Tijd' voor ouderen is.

Minder valincidenten
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de deelnemers veel baat hebben bij het programma: het aantal valincidenten vermindert met ongeveer de helft waardoor veel leed voorkomen wordt.

Meer zelfvertrouwen
Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

Meer informatie
Lees het persbericht over het promotie-onderzoek van dr. V. Weerdesteijn naar het effect van het valpreventieprogramma.

 

 

Voor wie is de training bedoeld?

Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te vallen, komt u in aanmerking voor deelname.

Voorwaarden voor deelname:

Deelneemster aan de valpreventietraining.

Inhoud training

Het programma vindt plaats in groepsverband en bestaat uit 10 bijeenkomsten 2 keer per week.

Drie onderdelen
In deze lessen komen drie onderdelen aan de orde:

In een hindernisbaan wordt het omgaan met obstakels uit het dagelijks leven geoefend.

Tijdens een sport- en spelgedeelte leert u om veilig te bewegen in een drukke omgeving.

Tenslotte leert u tijdens de valtraining om veilig te vallen, voor het geval u toch nog uit balans mocht raken.

Vooraf loop- en balanstesten
Voor en na het programma heeft u individueel nog een afspraak bij de begeleidende fysiotherapeut om enkele loop- en balanstesten te doen. Met deze testen kan de fysiotherapeut vaststellen welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.

 

Waar kunt u terecht voor de training?

Het valpreventieprogramma wordt nu op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. De fysiotherapeuten die het programma verzorgen zijn daarvoor op cursus geweest in de Sint Maartenskliniek.

Programma's ondersteund door de Maartenskliniek
Op enkele plaatsen in Nederland is het opzetten van de valpreventieprogramma's intensief ondersteund door de Sint Maartenskliniek. Bekijk om welke praktijken het gaat.
De Sint Maartenskliniek kan niet bij alle praktijken nagaan of ze het aangeleerde valpreventieprogramma (nog) aanbieden. U kunt het best zelf contact met deze praktijken opnemen om na te gaan of ze het (volledige) valpreventieprogramma aanbieden.


Andere aanbieders
Andere fysiotherapiepraktijken hebben, na het volgen van de cursus, op eigen kracht het programma opgezet. Bekijk het overzicht van deze praktijken.
De Sint Maartenskliniek kan niet bij alle praktijken nagaan of ze het aangeleerde valpreventieprogramma (nog) aanbieden. U kunt het best zelf contact met deze praktijken opnemen om na te gaan of ze het (volledige) valpreventieprogramma aanbieden. 

Wat zijn de kosten en wordt de training vergoed?

De kosten kunnen per praktijk verschillen. Wij raden u daarom aan om contact op te nemen met de praktijk bij u in de regio.

 

Videodemonstratie

Een paar korte filmpjes van de training om u een eerste indruk te geven.

Valtraining voor mensen met osteoporose

De Sint Maartenskliniek heeft onderzoek gedaan naar de effecten van een valpreventietraining voor mensen met osteoporose. Dit onderzoek liet zien dat de deelnemers minder vielen en bovendien minder bang werden om te vallen.

>> Lees meer over de valtraining voor mensen met osteoporose.