Resultaten

De Sint Maartenskliniek heeft onderzocht hoe effectief het valpreventieprogramma  'Vallen Verleden Tijd' voor ouderen is.

Minder valincidenten
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de deelnemers veel baat hebben bij het programma: het aantal valincidenten vermindert met ongeveer de helft waardoor veel leed voorkomen wordt.

Meer zelfvertrouwen
Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

Meer informatie
Lees het persbericht over het promotie-onderzoek van dr. V. Weerdesteijn naar het effect van het valpreventieprogramma.

 

 

| Share