Voor wie is de training bedoeld?

Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te vallen, komt u in aanmerking voor deelname.

Voorwaarden voor deelname:

Deelneemster aan de valpreventietraining.

| Share