Menu

Voordat u naar de Sint Maartenskliniek komt, controleren we of u mogelijk een coronabesmetting heeft. Dit doen we om onze kliniek veilig toegankelijk te houden voor alle patiënten.

Deze controle doen we zoveel als mogelijk digitaal. Als we uw e-mailadres hebben en u aangegeven heeft dat we dit mogen gebruiken, ontvangt u drie dagen voordat u een afspraak heeft op één van onze poliklinieken een digitale coronavragenlijst. We stellen hierin vragen om na te gaan of u coronagerelateerde klachten heeft.