U bent hier: Home » Research

Research

De Sint Maartenskliniek heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een topreferent ziekenhuis. Dat is mede te danken aan haar toewijding aan wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek toont de Sint Maartenskliniek de meerwaarde van haar zorg aan (evidence-based zorg) en wordt de basis gelegd voor innovatie. Onderzoekers van de Sint Maartenskliniek werken nauw samen met de medisch-specialisten en andere behandelaars van de Sint Maartenskliniek: onderzoek en zorg gaan hand in hand. Het onderzoek is verdeeld in de volgende drie clusters:

Orthopedie
Orthopedie houdt zich bezig met de operatieve en niet-operatieve behandeling van patiënten met problemen van het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren en pezen). Doel van een behandeling is het verminderen van pijn en het verbeteren van de functie, bijvoorbeeld van hand, voet, schouder, knie, heup of rug. In de Sint Maartenskliniek werken de orthopeden nauw samen met de radiologen en anesthesiologen om de juiste diagnose te stellen, behandelingen te evalueren en de pijn zo optimaal mogelijk te bestrijden. Onderzoek van de Sint Maartenskliniek richt zich op het verbeteren van de orthopedische, radiologische en anesthesiologische zorg. De effectiviteit en veiligheid van bestaande en nieuwe behandelingen worden voortdurend geëvalueerd aan de hand van het functie herstel, afname van pijn, uitblijven van complicaties en patiëntervaringen. De resultaten van onderzoek worden gebuikt om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren.

Reumatologie
Reumatische aandoeningen hebben vaak negatieve gevolgen op het fysieke, psychologische en sociale functioneren. Behandeling vindt plaats met medicijnen welke positieve effecten op het ziektebeeld hebben. Daarnaast is goede begeleiding bij het leren omgaan met pijn en beperkingen belangrijk. Onderzoek van de Sint Maartenskliniek richt zich op het verbeteren van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van reumatische aandoeningen. Resultaten van onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit van zorg door de Sint Maartenskliniek voortdurend te verbeteren.

Revalidatie
In het revalidatiecentrum revalideren volwassenen en kinderen met een stoornis aan het houdings- en bewegingssysteem of het zenuwstelsel. Het doel is deze mensen te leren al hun mogelijkheden te benutten zodat ze zo goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Daarbij staan zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij voorop. Binnen de revalidatie wordt gewerkt volgens een multidisciplinair behandelprogramma, waarbij onder andere revalidatiearts, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en orthopedagoog binnen een team nauw samenwerken. Binnen het revalidatie onderzoek van de Sint Maartenskliniek worden bijvoorbeeld bestaande behandelprogramma’s geëvalueerd aan de hand van pijnafname, verbetering in functioneren, participatie aan de maatschappij en tevredenheid. Met de resultaten van revalidatieonderzoek worden nieuwe behandelprogramma’s ontwikkeld of bestaande behandelprogramma’s verbeterd.