U bent hier: Home » Research » Innovaties » SULCS » SULCS

SULCS


De SULCS bestaat uit 10 items die elk een score van 0 of 1 kunnen krijgen:

 Klik hier voor de foto's van item 1 t/m 10.

De SULCS is hiërarchisch opgebouwd, wat wil zeggen dat items zijn geordend van  makkelijk naar moeilijk. Door deze ordening is het mogelijk om zogeheten Start & Stop regels toe te passen waardoor de test nog sneller af te nemen is, gemiddeld in slechts 6 minuten.

De 'Start & Stop' regels houden in dat:

  • Als de revalidant veel arm- en handvaardigheid heeft, kan de test gestart worden bij item 10. Als de revalidant 3 items achter elkaar positief scoort (bijvoorbeeld iemand kan items 10 en 9 niet uitvoeren, maar item 8, 7 en 6 wel), dan mogen alle resterende items ook als positief gescoord worden, zonder dat deze te hoeven worden afgenomen. 
  • Als de revalidant weinig arm- en handvaardigheid heeft, dan kan de test gestart worden bij item 1. Als de revalidant 3 items achter elkaar niet kan uitvoeren (bijvoorbeeld iemand kan items 1 en 2 wel uitvoeren, maar item 3, 4 en 5 niet), dan hoeft de test niet verder afgenomen te worden. De resterende items worden dan met een 0 gescoord.

Klik hier voor het Nederlandse scoreformulier.

De items worden gescoord op een 2-punts schaal. 1 punt als de revalidant het item uitvoert op de voorgeschreven wijze en 0 punten als de revalidant het item niet kan uitvoeren op de voorgeschreven wijze.
Bij elk item wordt beschreven wat de taak inhoudt en welke voorbereidingen er getroffen moeten worden. Eventueel staat er nog bij waar de uitvoering aan moet voldoen om positief te worden gescoord.

Eén item (9) is onderverdeeld in twee taken, een taak voor de dominante hand en een taak voor de niet-dominante hand. Er hoeft maar een van deze twee taken uitgevoerd te worden met de aangedane hand. Voor de andere 9 items maakt het niet uit of de aangedane hand de dominante of de niet-dominante hand is.

| Share