Download dit plan

Uw kind heeft een hulpvraag op het gebied van bewegen (de motoriek). De screening die we uitvoeren op de Houding- en bewegingspoli geeft duidelijkheid over de kern van het probleem.

Voor wie?

De Houding- en bewegingspoli is geschikt voor kinderen bij wie er een hulpvraag is op het gebied van bewegen. Die hulpvraag past bovendien niet binnen ZOOM-IN (screening van de motoriek van kinderen in de basisschoolleeftijd zonder dat er sprake is van een aandoening) of KIEST (screening voor kinderen van 0-4 jaar).

Hoe komt uw kind hier terecht?

Uw kind kan door de huisarts, kinderarts, (kinder)revalidatiearts of een andere medische specialist naar ons worden verwezen.

Onze behandeling

print

De revalidatiearts stelt een multidisciplinaire screening voor van de motoriek en/of spraak-taal en cognitie. Daarna komt uw kind drie keer op woensdagmiddag voor een screening door de fysiotherapeut en ergotherapeut volgens een vast protocol en op vaste tijden. De maatschappelijk werker en orthopedagoog screenen indien nodig ook en doen dit op maandag op vaste tijden, evenals de logopedist.

We leggen de screening vast in een verslag. De gegevens bespreken we met het team in aanwezigheid van de ouders/verzorgers.

print

Na een korte én zorgvuldige analyse is de kern van het probleem in de participatie van uw kind duidelijk. Met die analyse kunnen we weer verder kijken hoe we uw kind het beste kunnen helpen.

print

Bij de Houding- en bewegingspoli krijgt u te maken met een multidisciplinair team. Bestaande uit fysiotherapeut en ergotherapeut, logopedist (indien nodig) en eventueel een orthopedagoog en maatschappelijk werker.

print

Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen via (024) 365 9435.

E-mailen kan ook. Stuur een bericht naar kinderrevalidatie@maartenskliniek.nl.

Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.