U bent hier: Home » Nieuws » Actueel » Een nieuw informatiesysteem vanaf 14 juli

Een nieuw informatiesysteem vanaf 14 juli

10-07-2017: De Sint Maartenskliniek slaat uw medische gegevens op in een ziekenhuisinformatiesysteem, dat onder andere uw elektronisch patiëntendossier bevat. Bij elk bezoek aan de polikliniek of bij een opname, werken we dit systeem bij. We hebben op vrijdag 14 juli jl. een nieuw systeem ingevoerd, onder de naam HiX (Healthcare Information X-change), dat ons optimaal voorbereidt op de toekomst.

verpleegkundige - toetsenbord - invoerenHet nieuwe systeem zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en steeds strenger wordende eisen op het gebied van gegevensbeveiliging. Om dit mogelijk te maken, moeten we eerst ons huidige systeem omzetten naar het nieuwe. En dat is afgelopen vrijdag 14 juli succesvol vervlopen.

Het invoeren van het nieuwe elektronische systeem heeft geen gevolgen voor de zorg aan onze patiënten. Alle functies van ons systeem blijven gelijk. De gegevens worden dan ook net zo veilig bewaard als voorheen, alleen het programma waarmee wij deze gegevens bijhouden en bijwerken is veranderd. Daarom zijn alle betrokken medewerkers van de Sint Maartenskliniek de afgelopen maanden goed voorbereid en getraind in het gebruik van het nieuwe systeem.

Met de omschakeling van het oude naar het nieuwe systeem kan het, ondanks alle voorbereidingen, voorkomen dat met name in de eerste dagen toch enige vertraging ontstaat. Wij vragen uw begrip hiervoor.

---------------------------------------------------------------------------------------

Veelgestelde vragen rond de invoering van het nieuwe (HiX) informatiesysteem

Verandert er iets in of rond mijn behandeling door het nieuwe (HiX) informatiesysteem?
Het invoeren van het nieuwe elektronische systeem heeft geen gevolgen voor de zorg aan onze patiënten. Alle functies van ons systeem blijven gelijk, alleen het programma waarmee wij uw gegevens bijhouden en bijwerken verandert.

Houdt dit nieuwe (HiX) systeem in dat we nu alle brieven en afspraken via internet moeten regelen?
Nee, de invoering van het nieuwe informatiesysteem heeft geen directe gevolgen voor de brieven en afspraken. Die processen blijven vooralsnog hetzelfde als nu. We zijn vorig jaar wel gestart met een traject om brieven te versturen via (beveiligde) e-mail, maar dat heeft niets te maken met het nieuwe informatiesysteem dat we vandaag invoeren.

Is dit (HiX) informatiesysteem een landelijk systeem of een landelijk EPD?
Ons nieuwe informatiesysteem HiX, dat ook het elektronisch patiëntendossier bevat, wordt alleen binnen de Sint Maartenskliniek gebruikt. Het is de vervanging van ons systeem dat we hiervoor gebruikten. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen en steeds strenger wordende eisen op het gebied van gegevensbeveiliging.

Hoe zit het met mijn privacy en de veiligheid van mijn patiëntgegevens?
Uw privacy en patiëntgegevens blijven even veilig als voorheen. Alle medewerkers hebben een persoonlijke inlogcode die bepaalt welke gegevens wij als medewerkers mogen inzien en waar wij gegevens mogen toevoegen aan de patiëntendossiers. Dankzij het nieuwe informatiesysteem zijn we bovendien ook beter voorbereid op nieuwe veiligheidseisen in de toekomst.

Kan de behandelaar van het ene specialisme ook bij mijn patiënteninformatie van de behandelaar van een ander specialisme?
Behandelaars kunnen dossiers van andere specialismen/disciplines inzien. Dit kan zeer belangrijk zijn voor uw behandeling. Behandelaars kunnen alleen de informatie zien die ze nodig hebben voor de behandeling. Sommige delen van de dossiers van andere specialismen/disciplines zijn afgeschermd.

Wat gebeurt er met mijn 'oude' patiëntgegevens (patiënthistorie)?
Uw oude patiëntgegevens blijven bewaard. Al uw gegevens worden ook overgenomen in het nieuwe informatiesysteem.

Staat er ook informatie van andere ziekenhuizen in mijn EPD? En van de huisarts?
Het digitale dossier dat in de Sint Maartenskliniek gebruikt wordt, heeft geen link met de digitale dossiers in andere ziekenhuizen. Als uw huisarts of een ander ziekenhuis gegevens over uw behandeling naar de Sint Maartenskliniek stuurt, dan worden deze uiteraard wel opgenomen in uw digitale dossier. Maar dit is alleen omdat dit actief naar de Sint Maartenskliniek gestuurd wordt. Vaak gebeurt dit nog in de vorm van een brief.

Kan ik mijn eigen dossier inzien of opvragen?
U heeft zeker het recht om uw eigen medisch dossier in te kijken of een kopie ervan op te vragen. Hoe u dat kunt doen, leest u op onze website (www.maartenskliniek.nl) onder ’Praktische info > Medisch dossier’.

Ik heb nog meer vragen, naar aanleiding van de invoering van dit nieuwe systeem, waar kan ik terecht?
U kunt al uw overige vragen, rond de invoering van het nieuwe informatiesysteem, stellen aan onze collega’s via het e-mail adres: communicatie@maartenskliniek.nl.