Op 14 januari is de Sint Maartenskliniek gestart met een studie naar de werking van de reumaremmer rituximab bij spierreuma (ook wel polymyalgia reumatica of PMR genoemd). Deze reumatische ziekte wordt nu voornamelijk behandeld met corticosteroïden, zoals prednison. Voor een aanzienlijk deel van de patiënten werkt deze behandeling niet voldoende. Ook kunnen de bijwerkingen een behoorlijke impact hebben. Daarom wordt nu onderzocht of een alternatieve behandeling met rituximab effectief kan zijn.

De reumatische ziekte PMR leidt tot pijn en stijfheid van spieren in de nek, schouders en heupen. Vaak zijn er ook verhoogde ontstekingswaarden in het bloed. Een derde tot bijna de helft van de patiënten met PMR reageert niet voldoende op de gangbare behandeling met prednison. Tegelijkertijd zorgen deze middelen bij ruim de helft van de patiënten voor bijwerkingen die een flinke impact kunnen hebben. Vanwege deze nadelen is het belangrijk om een alternatieve behandeling te vinden voor PMR. Een aantal middelen dat al gebruikt wordt voor de behandeling van reumatoïde artritis (gewrichtsreuma) zou hiervoor in aanmerking kunnen komen. Daarom gaat de Sint Maartenskliniek nu het middel rituximab onderzoeken voor de behandeling van PMR.

Effectief en veilig

Bij reumatoïde artritis wordt rituximab al jarenlang gebruikt. Er is aangetoond dat het hierbij goed werkt en dat het veilig is. Ook zijn bij meerdere aan PMR verwante ziektes, zoals reuscelarteritis (bloedvatontsteking), al eerder patiënten succesvol behandeld met rituximab. Daarom willen wij met een zogeheten gerandomiseerde en placebogecontroleerde studie onder 50 patiënten onderzoeken of rituximab ook werkt bij de behandeling van PMR. Volgens planning kunnen we in 2020 de resultaten van dit onderzoek presenteren.

Verwachte resultaten

Dit onderzoek toont mogelijk aan dat behandeling met rituximab bij een aanzienlijk deel van de PMR patiënten effectief is, zonder het gebruik van prednison. Bij een positief resultaat zal de werkzaamheid van rituximab verder onderzocht worden in een grotere en langere studie. Zowel om de ziekte beter te kunnen behandelen als om de soms erg vervelende bijwerkingen van prednison te verminderen.