Op vrijdag 25 mei a.s. organiseert de Sint Maartenskliniek een congres over adolescente idiopathische scoliose (AIS). De wervelkolom-orthopeden van de Sint Maartenskliniek zijn dit initiatief gestart om de oefentherapie in Nederland meer op één lijn te krijgen en zo ook de juiste verwachtingen te kunnen scheppen bij patiënten en hun ouders over deze conservatieve behandeling van scoliose bij jonge mensen.

Het is voor het eerst in Nederland dat diverse therapeuten, behandelaren en leden van de scoliosevereniging samen komen om hun visie en kennis te delen over deze behandeling. “Het uiteindelijke doel van dit congres is de zorg voor deze patiëntengroep te verbeteren en eenzelfde, constante kwaliteit van zorg te kunnen bieden”, zegt orthopedisch chirurg dr. de Klerk van de Sint Maartenskinderkliniek.

Behandelaren in Nederland hanteren verschillende vormen van oefentherapie voor scoliose. “Er zijn veel visies en gedachten over de oefentherapie én soms worden er daardoor verwachtingen over de therapie gecreëerd bij patiënten die niet kloppen. Daarom is er behoefte aan consensus. We willen hiermee beginnen door transparant en open met elkaar in gesprek te gaan, kennis te delen en vervolgens te komen tot een richtlijn voor deze behandeling”, vertelt dr. de Klerk. Het congres op 25 mei a.s. wordt georganiseerd door de Sint Maartenskliniek, in samenwerking met het Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP).

Scoliose

Een scoliose is een zijwaartse bocht van de wervelkolom. Tijdens de groei kan deze bocht erger worden waardoor er klachten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld pijn in de rug of moeite met ademhalen. Scoliose is soms al bij de geboorte aanwezig, maar wordt meestal pas later zichtbaar, vanaf ongeveer 12 jaar. Scoliose kan behandeld worden middels oefentherapie, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut of een Cesar-therapeut. “Oefentherapie is erg belangrijk voor het welbevinden van het kind. Ze gaan zich hierdoor beter voelen, ook met bewegen. Oefentherapie is vooral een ondersteunende therapie; het is de eerste stap in de behandeling, waarbij je er niet direct vanuit mag gaan dat het invloed heeft op de ontwikkeling van de scoliose”, vertelt orthopedisch chirurg dr. Horsting. Bij een gedeelte van de kinderen is de scheefgroei dusdanig, dat een behandeling met een brace noodzakelijk is. Wanneer een zijdelingse bocht van meer dan 50 graden bestaat, dan kan de scoliose gecorrigeerd worden middels een scoliose-operatie, zodat de scoliose niet verergert. In de Sint Maartenskinderkliniek worden brace-behandelingen en ook operatieve scoliosecorrecties uitgevoerd door een team van behandelaren.

Een fundament voor de toekomst

“Wij zijn van mening dat er niet één bepaalde oefentherapie is die voor alle scolioses effectief is, er zijn meerdere vormen die allemaal hun eigen specifieke kwaliteiten hebben”, zegt dr. de Klerk. Tijdens het congres worden daarom meerdere visies en vormen van therapie belicht, om zo de basis voor een fundament voor de toekomst te leggen. “Maar ook dat fundament kan in de toekomst nog aangepast worden. Zo worden er bijvoorbeeld diverse wetenschappelijke onderzoeken verricht naar de ontstaanswijze van scoliose. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kan ook de oefentherapie hierop verder worden aangepast”, aldus dr. Horsting.

Er blijkt veel animo voor het symposium. “Het is enorm hard gegaan met de aanmeldingen, het zit dan ook helemaal vol. En daarna? We willen eerst consensus over oefentherapie, daarna kunnen we nadenken over een vervolg”, aldus dr. de Klerk.