De Sint Maartenskliniek bouwt t/m juni volgend jaar aan een nieuwe ziekenhuisvleugel. Gelukkig krijgen we daarbij professionele hulp van onze 3-jarige peuters van de Peuterrevalidatie!

Na de zomervakantie is daar de ‘Bouwgroep’ gestart. Twee dagdelen per week doen zij alle oefeningen die zij normaal ook zouden doen, alleen nu binnen het thema ‘bouw’. Het bouwgereedschap is bijvoorbeeld erg in trek bij deze jonge bouwers. En met de Duplo-blokken laten ze zien dat ze ook zelf een mooi gebouw in elkaar kunnen zetten.

Vanaf het balkon van de peutergroep kunnen ze bovendien in de gaten houden of alles wel volgens plan verloopt bij de echte nieuwbouw. En als dat niet het geval is, dan kloppen de peuters binnenkort wel aan bij de bouwkeet...