Op vrijdag 10 mei aanstaande organiseert de Sint Maartenskliniek, samen met het Radboudumc, een symposium over wervelkolomproblematiek. Centraal hierin staat het multidisciplinaire karakter van de behandelingen bij volwassen patiënten met een degeneratieve wervelkolomdeformiteit, zoals bijvoorbeeld scoliose.

Specialisten zien de laatste jaren steeds meer mensen met wervelkolomdeformiteit en er wordt hiervoor wereldwijd meer geopereerd. Mensen met deze aandoening aan de rug kunnen door verschillende therapeuten en specialisten behandeld worden. Er zijn meerdere behandelmethoden die allemaal hun eigen specifieke resultaten hebben. Er is echter niet één bepaalde behandeling effectief voor alle mensen met deze aandoening. Tijdens het symposium zullen meerdere visies en vormen van behandelingen aan bod komen, om zo met elkaar in gesprek te gaan over de meest effectieve behandelmethodes voor deze aandoening.

Kennis bundelen

De wervelkolom-orthopeden hebben het initiatief genomen om met collega’s van verschillende disciplines en vanuit diverse perspectieven met elkaar over dit onderwerp te spreken. “We hebben ter voorbereiding op dit symposium een zo breed mogelijke groep sprekers uitgenodigd, om zoveel mogelijk kennis te bundelen en om van elkaar te leren. Eenzelfde brede, diverse groep is van harte welkom om deel te nemen aan het symposium”, zegt orthopedisch chirurg Robert-Jan Kroeze.

Gevarieerd programma

In een gevarieerd programma zullen alle aspecten aan bod komen die belangrijk zijn bij de beoordeling en de inzet van een conservatieve dan wel invasieve behandeling van degeneratieve wervelkolomdeformiteit. Diverse (para)medische therapeuten en behandelaren delen hun visie en kennis over behandelmogelijkheden bij degeneratieve wervelkolomdeformiteit. Ook is er voldoende ruimte voor interdisciplinaire discussies. Het volledige programma van het symposium vind je hier.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie over het programma en om je aan te melden op deze pagina: www.maartenskliniek.nl/symposium-scoliose-mei2019. Iedereen is van harte welkom en in het bijzonder behandelaren zoals fysiotherapeuten, wervelkolom-chirurgen (orthopedisch chirurgen of neuro-chirurgen), huisartsen en ook geïnteresseerden in deze aandoening en de behandelmogelijkheden.

Over wervelkolomdeformiteit

Wervelkolomdeformiteit uit zich in diverse vormen. De deformiteit kan zich in zowel het sagitale of juist het coronale vlak bevinden; of in een combinatie hiervan. De ontstaanswijze van deze deformiteiten verschillen. Zo kan een scoliose die op kinderleeftijd is ontstaan toenemen bij het vorderen van de leeftijd. Anderzijds kan een scoliose juist ontstaan op latere leeftijd door degeneratie van de wervelkom. Deze degeneratie, van met name de tussenwervelschijven, kan ook leiden tot verlies van lordose in de lumbale wervelkolom waardoor een balansverstoring (in het sagitale vlak) kan optreden.