Vandaag, 5 september, is het internationale dwarslaesiedag. In het leven geroepen door het International Spinal Cord Society (ISCoS) om aandacht te vragen voor mensen met een dwarslaesie en om te helpen dwarslaesies te voorkomen. We staan er bij stil dat er in Nederland ongeveer 12.000 tot 15.000 mensen een dwarslaesie hebben. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen hiervan.

De Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in de revalidatie na een dwarslaesie en wij dragen deze dag dan ook een warm hart toe. Lees op onze website ervaringsverhalen van mensen met een dwarslaesie en informatie over revalidatie na een dwarslaesie.