Adriaan Lieftinck is afgelopen dinsdag 5 december als nieuw lid toegetreden tot de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek. Hij vervult hiermee de vacature die ontstond na het vertrek van Mike Leers. De voorzittersrol die Leers bekleedde, is vorige maand overgenomen door René Penning de Vries. Daardoor ontstond de vacature voor een lid van de raad van toezicht, waarvoor Adriaan Lieftinck door de raad van toezicht is benoemd na consultatie met raad van bestuur, ondernemingsraad, patiëntenadviesraad en medische staf. Lieftinck was tot 2017 onder andere partner bij Deloitte en tot 2007 bestuursvoorzitter van het IJsselland ziekenhuis.   

Nieuwlidrvt_Sintmaartenskliniek_AdriaanLieftinck.jpg#asset:5868Lieftinck (55) was tot 2017 verantwoordelijk voor de gezondheidszorgpraktijk van Deloitte in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In Nederland betrof dit de dienstverlening van Deloitte aan onder meer ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS. Tussen 2004 en 2007 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het IJsselland ziekenhuis. Met zijn specialistische kennis en affiniteit in de zorg op het gebied van strategie, financiën, procesoptimalisatie en ICT levert hij een bijzondere bijdrage aan de Sint Maartenskliniek.

Met de komst van Adriaan Lieftinck bestaat de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek verder uit René Penning de Vries (voorzitter), Sandra Mulder, Rieneke de Wit en Tijne Ritsema van Eck – van Drempt.