De Maartensapotheek verwerkt de gegevens over de geneesmiddelen van patiënten in een apotheek-informatiesysteem. Bij elk bezoek aan de Maartensapotheek werken we dit systeem bij. Vanaf dinsdag 27 februari werken we met een nieuw informatiesysteem.

Het nieuwe apotheek-informatiesysteem zorgt ervoor dat we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. Het stelt ons in staat nieuwe manieren van werken te gaan gebruiken, en eenvoudig te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende beveiligingseisen die aan een ziekenhuis wordt gesteld.
 
Het invoeren van het nieuwe elektronische systeem heeft geen gevolgen voor de uitgifte van medicatie aan onze patiënten. Alle basisfuncties van ons apotheekinformatiesysteem
blijven gelijk. Alle gegevens worden dan ook net zo veilig verwerkt als voorheen, alleen het programma waarmee wij uw medicatiegegevens verwerken verandert. Daarom zijn alle betrokken medewerkers van de Maartensapotheek de afgelopen periode goed voorbereid en getraind in het gebruik van het nieuwe informatiesysteem.