De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Allen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie, is het promotieonderzoek van collega en reumatoloog in opleiding Chantal Bouman. Zij verdedigt op 29 mei (2018) haar proefschrift over de besparingskansen van dure reumamedicijnen.

proefschrift_chantalbouman_omslag.png#asset:6668Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ontstekingsziekte van de gewrichten. Voor de behandeling van RA is een aantal soorten medicijnen beschikbaar. Een belangrijke soort medicijnen zijn de zogenaamde biologische reumamedcijnen, of biologicals. Hoewel biologicals effectief en veilig zijn, gaat het gebruik van deze middelen gepaard met een hogere kans op bijwerkingen, waaronder infecties en huidkanker. Daarnaast zijn biologicals duur. Om bijwerkingen en kosten te verminderen, is veel onderzoek gedaan naar het (veilig) afbouwen of zelfs stoppen van biologicals in RA patiënten bij wie de ziekte rustig is.

In dit proefschrift wordt aangetoond dat het afbouwen of stoppen van biologicals zowel op de korte als lange termijn haalbaar en veilig is. Daarnaast levert afbouwen een aanzienlijke kostenbesparing op. Verder hebben we gekeken of het mogelijk is om vooraf te voorspellen bij welke patiënt er succesvol afgebouwd of gestopt kan worden, maar tot nu toe is dat nog niet mogelijk. Tot slot vonden we dat er in de dagelijkse praktijk nog winst te behalen valt doordat nog niet bij iedereen die voldoet aan de criteria voor veilig afbouwen een afbouwpoging wordt ondernomen. Deze laatste twee bevindingen zijn interessante onderwerpen voor toekomstig onderzoek om het afbouwen verder te optimaliseren.

Datum: 29 mei 2018
Locatie: Radboud Universiteit
Promovendus: Chantal Bouman
Proefschrift: Dose optimisation of biologic DMARDs in rheumatoid arthritis – Long-term effects and possible predictors
Promotor: Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen
Co-promotors: Dr. A.A. den Broeder en Dr. A. van der Maas


Wetenschappelijk onderzoek en de Sint Maartenskliniek

Bijzonder aan de Sint Maartenskliniek is dat wij een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek hebben. We doen continu onderzoek naar nieuwe behandelingen en toetsen bestaande behandelingen. En dat kan ook niet anders. Alleen op die manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Wij zijn immers dé specialist op het gebied van houding en beweging. Om die reden blijft de Maartenskliniek investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Onze artsen zijn actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en werken daarbij nauw samen met onze onderzoekers, die onder meer beschikken over moderne faciliteiten, zoals: een GRAIL loopsimulator, 3D printer, laboratorium voor bewegingsanalyse, exoskelet en een LOPES 2 looprobot. Jaarlijks vragen we vele duizenden patiënten om mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken. De nieuwe inzichten die ons onderzoek oplevert, delen we in vele wetenschappelijke publicaties en regelmatige promotie-onderzoeken van onze artsen en onderzoekers. Daarnaast werken we in diverse onderzoekstrajecten samen met universiteiten en academische ziekenhuizen, maar ook met producenten van bijvoorbeeld geneesmiddelen en prothesen, uit binnen- en buitenland. Die samenwerkingen hebben onder andere geleid tot de ontwikkeling van nieuwe orthopedische operatietechnieken en prothesen, verbeterde medicatiebehandelingen voor reumapatiënten, effectievere pijnbehandelingen en moderne revalidatietrajecten met o.a. het robotische exoskelet en een virtuele loopsimulator.