De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie, is het promotieonderzoek van collega en reumatoloog Elien Mahler. Zij verdedigt op 25 juni a.s. haar proefschrift over bijdragen aan de aanpak van niet-operatieve behandeling van gevorderde knie- en heupartrose.

Omslag proefschrift Elien Mahler

Artrose geeft vervelende pijn en beperkingen in dagelijkse activiteiten die leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. In Nederland stijgt het voorkomen snel van 1.2 miljoen in 2015 tot een verwachte 2.2 miljoen in 2040. Vooral in ontwikkelde landen heeft artrose een grote impact. Artrose is niet te genezen en de behandeling richt zich op vermindering van klachten door niet-operatieve en operatieve behandelingen. Een prothese is in het algemeen effectief, maar tot 30% van de patiënten is niet tevreden met het resultaat van een knieprothese. In haar proefschrift vroeg Elien Mahler, reumatoloog en epidemioloog, zich af of de aanpak van niet-operatieve behandeling van gevorderde artrose te verbeteren valt.

Ondersteunen besluitvorming

Bij 297 mensen met al gevorderde knie- en heupartrose, bleek na 2 jaar dat meer dan 50% van de patiënten verslechterde en dat 39% een prothese had. Ook bleek dat mensen met gevorderde artrose, die na 3 maanden behandeling met oefenen en pijnmedicatie toch verslechterden, een bijna 3 maal verhoogd risico hebben op een ongunstig beloop van de aandoening. De bevindingen suggereren dat herbeoordeling van klachten, na 3 maanden behandeling met oefenen en pijnmedicatie, in deze groep zinvol zou zijn om zowel patiënten als orthopedisch chirurgen te ondersteunen in de besluitvorming over de juiste timing van een gewrichtsvervangende operatie.

Afraden bestraling

Een korte kuur laag gedoseerde bestraling wordt in verschillende landen zoals Duitsland gebruikt als behandeling van artrose, maar het effect van deze behandeling is nog nooit goed onderzocht. Daarom hebben Mahler en haar team in een studie bij 55 mensen met knieartrose onderzocht of deze behandeling inderdaad helpt. De helft van de deelnemers kreeg laag gedoseerde bestraling en de andere helft nepbestraling. Beide groepen lieten een vergelijkbaar effect zien waarbij ruim 40% verbetering liet zien in pijn en dagelijkse activiteiten. Zij raden daarom af deze behandeling nog te gebruiken.

Datum: 25 juni 2018
Locatie: Academiegebouw Universiteit Utrecht
Promovendus: Elien Mahler
Proefschrift: Contributions to the management of osteoarthritis
Promotor(es): Prof. dr. JWJ Bijlsma, Prof. dr. FHJ van den Hoogen
Co-promotor(es): Dr. AA den Broeder, Dr. CHM van den Ende


Wetenschappelijk onderzoek en de Sint Maartenskliniek

Bijzonder aan de Sint Maartenskliniek is dat wij een lange traditie van wetenschappelijk onderzoek hebben. We doen continu onderzoek naar nieuwe behandelingen en toetsen bestaande behandelingen. En dat kan ook niet anders. Alleen op die manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Wij zijn immers dé specialist op het gebied van houding en beweging. Om die reden blijft de Maartenskliniek investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie.Onze artsen zijn actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en werken daarbij nauw samen met onze onderzoekers, die onder meer beschikken over moderne faciliteiten, zoals: een GRAIL loopsimulator, 3D printer, laboratorium voor bewegingsanalyse, exoskelet en een LOPES 2 looprobot. Jaarlijks vragen we vele duizenden patiënten om mee te werken aan wetenschappelijke onderzoeken. De nieuwe inzichten die ons onderzoek oplevert, delen we in vele wetenschappelijke publicaties en regelmatige promotie-onderzoeken van onze artsen en onderzoekers.Daarnaast werken we in diverse onderzoekstrajecten samen met universiteiten en academische ziekenhuizen, maar ook met producenten van bijvoorbeeld geneesmiddelen en prothesen, uit binnen- en buitenland. Die samenwerkingen hebben onder andere geleid tot de ontwikkeling van nieuwe orthopedische operatietechnieken en prothesen, verbeterde medicatiebehandelingen voor reumapatiënten, effectievere pijnbehandelingen en moderne revalidatietrajecten met o.a. het robotische exoskelet en een virtuele loopsimulator.