Vrijdag 8 september a.s. promoveert onderzoeker reuma-research (inmiddels uit dienst) Ellen Selten op het onderwerp ‘opvattingen over behandelkeuzes voor artrose’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

cover_proefschrift_ES.png#asset:4764Ongeveer één derde van alle Nederlands krijgt vroeg of laat in het leven te maken met artrose (gewrichtsslijtage) van de heup of knie. Er zijn dan meerdere behandelmogelijkheden, zoals meer bewegen, pijnmedicatie, fysiotherapie, injecties of een operatie (zoals het plaatsen van een prothese). Ellen Selten onderzocht welke redenen patiënten en zorgverleners hebben om voor een bepaalde behandeling te kiezen. Patiënten houden bij die keuze rekening met praktische belemmeringen, gevolgen voor hun persoonlijke leven en de werkzaamheid en risico’s van een behandeling. Ook advies van familie, vrienden en zorgverlener speelt een rol. Zorgverleners gaven aan dat zij vaardigheden willen ontwikkelen om patiënten beter te ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Selten ontwikkelde een vragenlijst om de opvattingen van mensen over behandelingen te meten. Iedere individuele patiënt heeft zijn eigen redenen om voor een bepaalde behandeling te kiezen. Dit onderzoek draagt eraan bij dat patiënten met artrose en hun zorgverleners samen gemakkelijker een behandelmogelijkheid kunnen kiezen die het beste bij de patiënt past.