Collega en onderzoeker Charlotte Bekker promoveert op donderdag 15 november a.s. op haar onderzoek 'Sustainable use of medication - Medication waste and feasibility of redispensing'. Uit dit proefschrift blijkt dat bijna 40% van de geneesmiddelenverspilling te voorkomen is, voornamelijk bij geneesmiddelen die voor langer dan één maand worden verstrekt. promotie_cbekker_cover.png#asset:7988

Dit promotie onderzoek van de Sint Maartenskliniek, UMCU en Universiteit Utrecht laat zien dat patiënten medicatie overhouden door verschillende oorzaken, zoals bijwerkingen, ineffectiviteit of genezing.

Geneesmiddelen

In de openbare apotheek brachten patiënten voornamelijk goedkope geneesmiddelen terug. Bij dure therapieën die vanuit het ziekenhuis worden verstrekt, zoals bij oncologische en reumatische aandoeningen, houdt 55% van de patiënten die stop ongebruikte medicatie over à €1100 per verpakking. Deze medicatie wordt momenteel weggegooid.

Meerdere oplossingen

Vanwege de uiteenlopende oorzaken is er niet één oplossing om verspilling te voorkomen. De inzet van alle stakeholders in de geneesmiddelen distributieketen, zoals fabrikanten, groothandelaren, zorgverleners, zorgautoriteiten en patiënten is nodig om dit probleem goed aan te pakken. Idealiter wordt verspilling voorkomen, door het bewust omgaan met geneesmiddelen, zoals het verstrekken van kleine hoeveelheden.

Het onderzoek laat echter ook zien dat veel van deze ongebruikte geneesmiddelen, na een controle in de apotheek, opnieuw aan een andere patiënt kunnen worden verstrekt. Ruim 60% van de patiënten staat hier positief tegenover. Ook andere stakeholders ondersteunen het heruitgeven van teruggebrachte geneesmiddelen, mits de kwaliteit van geneesmiddelen gegarandeerd kan worden.

Kostenbesparing

Vanwege de extra kosten van het heruitgifte proces, is deze maatregel alleen aantrekkelijk bij relatief dure medicatie. Dit kan tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, zoals we aantoonden bij heruitgifte van PEP medicatie om HIV infectie bij studenten op stage in het buitenland te voorkomen. Heruitgifte van PEP resulteerde in een kostenbesparing van 74%.