De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie, is het promotieonderzoek van collega Michiel Minten. Hij onderzocht de rol van ontsteking en de waarde van lage-dosis radiotherapie voor mensen met artrose.

Artrose komt veel voor en heeft vaak grote gevolgen. De onderliggende oorzaak en factoren die het ziekteproces beïnvloeden, of die samenhangen met de klachten, zijn echter nog niet goed bekend. Dit proefschrift laat zien dat de aanwezigheid van kenmerken van ontsteking samenhangt met een ernstiger ziektebeeld. Er zijn echter geen verbanden gevonden tussen schade aan structuren in de knie en lokale pijnklachten bij knieartrose.

Behandelingen met een lage dosis bestraling worden vooral in Duitsland en het oosten van Europa veel gebruikt als behandeling voor artrose. Er is echter nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van deze behandeling. Twee vergelijkende onderzoeken naar het verschil tussen lage dosis bestraling en nep-bestraling laten zien dat deze behandeling bij zowel hand- als knieartrose niet effectief is. Dit geldt zowel voor de klachten als voor de onderliggende ontstekingsprocessen. Het advies luidt dan ook om deze radiotherapeutische behandelingen niet meer te gebruiken als behandeling van artrose.

cover_promotie-mminten-mei2019.png#asset:9997

Datum: 27 mei 2019
Locatie: Radboud Universiteit
Promovendus: Michiel Minten
Proefschrift: On the role of inflammation and the value of low dose radiation therapy in osteoarthritis
Promotor(es): Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen, Prof. dr. P.M.P. Poortmans (Institut Curie, Parijs, Frankrijk)
Co-promotor: Dr. C.H.M. van den Ende (Sint Maartenskliniek, Nijmegen), Dr. A.A. den Broeder (Sint Maartenskliniek, Nijmegen)