Mensen die beademing nodig hebben tijdens hun revalidatie kunnen vanaf nu terecht in de Sint Maartenskliniek. Het gaat met name om mensen met een hoge dwarslaesie. De Sint Maartenskliniek werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht.

Dwarslaesie specialisatie

Revalidatie na een dwarslaesie is een van de specialisaties van de Sint Maartenskliniek. Helma Bongers, medisch manager en revalidatiearts: ‘Iedereen die gaat revalideren na een dwarslaesie kan bij ons terecht. Vanaf heden dus ook mensen die (tijdelijke) beademing nodig hebben. Hiermee maken we ons behandelaanbod voor dwarslaesiepatiënten compleet. Iedere patiënt die een dwarslaesie heeft en in aanmerking komt voor revalidatie, is welkom in onze kliniek en kunnen we behandelen en begeleiden’.

Voor welke patiënten

Iemand die net een dwarslaesie heeft opgelopen, wordt eerst opgenomen in een algemeen ziekenhuis. Daar wordt gezorgd voor een stabiele situatie. Als iemand (tijdelijke) beademing nodig heeft, zorgt het centrum van Thuisbeademingszorg in de regio ervoor dat deze persoon wordt ingesteld op mobiele beademingstemperatuur. De revalidatiearts in het ziekenhuis bespreekt met patiënt en familie of er een indicatie is voor revalidatie. In dat geval wordt in overleg met het centrum voor Thuisbeademingszorg besproken naar welk revalidatiecentrum de patiënt toe kan. Dat kan vanaf heden ook de Sint Maartenskliniek zijn.

Revalideren

Patiënten die (tijdelijke beademing nodig hebben revalideren gemiddeld een half jaar tot een jaar in onze kliniek. Het Centrum voor Thuisbeademingszorg Maastricht stelt de beademingsapparatuur in. De gespecialiseerde behandelaars in de Sint Maartenskliniek stellen in overleg  met de patiënt een revalidatieplan op dat zo goed mogelijk aansluit bij de persoonlijke situatie en doelen. In de revalidatieperiode krijgen de mantelzorgers goede uitleg en instructie over de beademingsapparatuur. En als de patiënt naar huis kan, zorgt het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht samen met ons voor een goede en veilige overgang.

Expertise en samenwerking

De afgelopen periode zijn alle betrokken medewerkers extra geschoold. Bongers: ‘Hierdoor is iedereen goed voorbereid om deze gespecialiseerde zorg optimaal te kunnen bieden. Alle randvoorwaarden zijn goed geregeld.’ Het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht bracht de eigen ervaring en expertise over op de gespecialiseerde medewerkers van de Sint Maartenskliniek.

Verpleegkundige Berdien Ahoud: ‘We werden op een enthousiaste manier geschoold door de verpleegkundig specialist van het CTBM waarbij zowel de theorie en als de praktijkvaardigheden behandeld en getoetst werden. Ons verpleegkundig team staat klaar voor iedere patiënt die op onze afdeling is opgenomen om zorg te leveren die goed aansluit bij zijn of haar wensen en behoeften.’