Rijsimulator om de rijvaardigheid te testen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Bij de Sint Maartenskliniek helpen we mensen graag ‘verder in beweging’. We begrijpen dat dit meer is dan alleen lopen en fietsen. Als je veilig en goed de auto kunt gebruiken, betekent dat veel voor het zelfstandig functioneren. Om die reden faciliteren we bij het DriveLab, een onderzoek waarbij gewerkt wordt aan de doorontwikkeling van een rijsimulator. De simulator is bedoeld om de rijvaardigheid van mensen met niet-aangeboren hersenletsel te testen. De komende drie weken staat het DriveLab in het Innovatiecentrum van de Sint Maartenskliniek.

Het DriveLab is een initiatief van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)* en Noldus Informatie Technologie uit Wageningen. Dit bedrijf stelt een rijsimulator beschikbaar, die wellicht op termijn inzetbaar is om mensen met niet-aangeboren hersenletsel in een virtuele rij-omgeving voor te bereiden op deelname aan het verkeer. Bezoekers worden uitgenodigd in een virtuele rijomgeving een assessment van rijvaardigheid te doen. Op deze manier helpen ze mee aan de doorontwikkeling van de simulator.

Mobiliteit en vrijheid

Twee van de studenten die betrokken zijn bij het DriveLab zijn Peter van Grinsven (19 jaar) en Kristel Crins (18 jaar). In het kader van hun opleiding Ergotherapie aan HAN ondersteunen zij bij de eerste fase van dit onderzoek. ‘‘Als ergotherapeuten in opleiding ligt onze focus op de mobiliteit en vrijheid van mensen. Autorijden zorgt ervoor dat mensen weer actief kunnen deelnemen in de maatschappij. Het doel van het DriveLab sprak ons aan. Om die reden willen we graag een actieve rol innemen bij de ontwikkelingen ervan’’.

foto-Peter-en-Kristel.jpg#asset:8398

Rijvaardigheid

De rijsimulator is ontworpen om een exactere inschatting te maken van de rijvaardigheid van iemand met niet-aangeboren hersenletsel.

Op dit moment wordt dit getest door rijexaminatoren van het CBR tijdens een momentopname. Deze subjectieve meting kan worden ondersteund door een objectieve meting van de rijsimulator. Het DriveLab geeft een beeld van de manier waarop iemand op de weg reageert. Door de technische apparatuur kan worden vastgesteld waarop de proefpersoon zijn of haar focus legt tijdens het autorijden en hoe goed het reactie- en gezichtsvermogen is. Ook kan in de rijsimulator gekeken worden hoe goed iemand op de rijbaan blijft. Door de gevolgen van het niet-aangeboren hersenletsel kan bijvoorbeeld een afwijking naar links of rechts zijn ontstaan. Al deze metingen bijeen resulteren in een ondersteunend advies; kan deze persoon veilig de weg op of niet?

Oproep

Peter en Kristel: ‘‘Graag doen wij een oproep aan iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit onderzoek om een ritje te komen maken. We streven ernaar zoveel mogelijk testen af te nemen in de komende weken. Hiermee hopen we te bereiken dat de simulator dusdanig ontwikkeld is dat het in de praktijk gebruikt kan worden.’’. De proefpersonen zijn bij voorkeur gezonde senioren vanaf 65 jaar en personen met niet-aangeboren hersenletsel. Verder is iedereen die wil ervaren hoe het is om in een rijsimulator te zitten uitgenodigd deel te nemen. Het DriveLab is tot 8 februari te vinden in het Innovatiecentrum van de Sint Maartenskliniek.

* Dit is het associate lectoraat eHealth