Vanaf vandaag mag de Sint Maartenskliniek zich seniorvriendelijk noemen. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt.

Over het keurmerk

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar de deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Strengere eisen

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie gehandhaafd, alsmede een goede overdracht na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid.

keurmerk_ouderen_klein.jpg#asset:4725


Keurmerk is om te prikkelen

Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het verkrijgen van het keurmerk. Liefst 93% van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dat zijn er drie meer dan twee jaar geleden.