De Sint Maartenskliniek is de laatste tijd niet goed bereikbaar geweest. We werken er hard aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen en de eerste verbeteringen hierin zijn al merkbaar.

Afgelopen zomer kregen we de eerste signalen dat onze telefonische bereikbaarheid afnam, waardoor de wachttijden aan de telefoon langer werden. We zagen ook een toename van het aantal inkomende telefoongesprekken, soms wel twee keer zoveel als voor de zomer. We begrijpen dat het voor patiënten frustrerend is dat we niet goed telefonisch bereikbaar zijn. Wij vinden dit ook erg vervelend, omdat we al onze patiënten graag snel en goed verder willen helpen. Daarom doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Uitgezette acties

We hebben dan ook niet stilgezeten en deze zomer zijn direct een aantal acties uitgezet. Zoals het inzetten van meer mensen om telefoontjes aan te nemen en het verder verbeteren van de afstemming tussen de afdelingen. Om er zeker van te zijn dat we in de toekomst beter zijn voorbereid op onverwachte toenames van het aantal aanmeldingen en telefoontjes zijn we ook een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze bereikbaarheid.

Verder informeren we sinds kort nieuwe patiënten die zijn doorverwezen voor een orthopedische behandeling, proactief over alle stappen en wachttijden die ze gaan doorlopen voor een behandeling. We blijven ernaar streven om alle patiënten zo snel mogelijk de juiste behandeling te kunnen bieden.

Betere bereikbaarheid verwacht De eerste verbeteringen in onze bereikbaarheid zijn inmiddels al merkbaar. De gemiddelde wachttijd neemt geleidelijk af en zal naar verwachting eind oktober zijn afgenomen tot circa 2 minuten. Om de opgelopen achterstanden goed af te handelen, hebben we helaas iets meer tijd nodig. We werken er aan om zo spoedig mogelijk weer optimaal bereikbaar te zijn.

Wij bellen u

Bent u doorverwezen naar de Sint Maartenskliniek voor een orthopedische behandeling? Dan hoeft u niet te bellen. Wij bellen u binnen drie werkdagen nadat wij de huisartsverwijzing hebben ontvangen. In het gesprek bevestigen wij uw aanmelding en lichten wij het verdere proces toe.

Website

We kunnen uw vragen ook via het algemene contactformulier op deze website beantwoorden, u kunt dan binnen 24 uur een antwoord verwachten.