Functie

  • Orthopedisch chirurg
  • Unitvoorzitter voet en enkel

Subspecialisatie

  • Voet en enkel

Locatie

  • Nijmegen

Sinds 1998 werkzaam in de Sint Maartenskliniek. In 1996 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: "Chronical Lateral Instability of the Foot".

Nevenfuncties

  • Lid van de werkgroep Erfelijke Polyneuropathieën
  • Medisch consulent Vereniging Spierziekten Nederland