Functie

  • Orthopedisch chirurg

Subspecialisatie

  • Reumachirurg
  • Voet en enkel
  • Knie en onderbeen

Locatie

  • Nijmegen
  • Woerden

Sinds 2008 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Lid van de commissie Kwaliteit bij de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Reumachirurgie (NERAS)
  • Voorzitter van de werkgroep PA/VS (Physician Assistant/Verpleegkundig specialist) bij de NOV