U bent hier: Home » Over de Maartenskliniek » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Jaarlijks verschijnt rond juni het jaarverslag van de Sint Maartenskliniek. In dit rapport doet de Raad van Bestuur op hoofdlijnen verslag van het beleid en de activiteiten op het gebied van zorg, personeel, faciliteiten, arbo/milieu en financiën. Daarnaast doet de Raad van Toezicht in het rapport verslag van de wijze waarop zij haar toezichthoudende rol heeft uitgevoerd. In de jaarverslagen van de Sint Maartenskliniek vindt u de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de balans, incl. staat van baten en lasten. De jaarverslagen van de ziekenhuizen zijn ook in te zien op de website www.jaarverslagenzorg.nl.

2016

Jaarverslag 2016

Zie ook: Infographic: Sint Maartenskliniek in beeld 2016

2015
Jaarverslag 2015
Zie ook: Infographic: 9 Cijfers over de Sint Maartenskliniek (2015)

2014
Jaarverslag 2014

2013
Jaarverslag 2013

2012
Jaarverslag 2012

2011
Jaarverslag 2011

2010
Jaarverslag 2010

2009
Jaarverslag 2009

2008
Jaarverslag 2008 

| Share