U bent hier: Home » Over de Maartenskliniek » Vereniging Medische Staf

Vereniging Medische Staf

De aan de Sint Maartenskliniek verbonden specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). De VMS kent een Stafraad die bestaat uit elf leden, gekozen door en uit de leden van de VMS. De stafraadsleden kiezen een Stafbestuur, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

Samenstelling Stafbestuur VMS:
Voorzitter: De heer J.L.M. van Loon, orthopedisch chirurg
Vice-voorzitter: De heer S.C. van Bokhoven, radioloog
Secretaris: Mevrouw M.C. Verhulsdonck, revalidatiearts

Doelstellingen
De VMS heeft tot doel om:
- Door en onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van haar leden een kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten te bevorderen.
- De functionele belangen van haar leden te behartigen.
- De taken en verantwoordelijkheden die de medische staf heeft uit te voeren.
- Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Contact
De VMS wordt ondersteund door:
- Mevrouw N. van Lin, beleidsadviseur VMS
- Mevrouw T. Liefrink, secretaresse VMS

Voor vragen of correspondentie kunt u contact opnemen via:
Tel: 024-3659977
E-mail: secretariaat.vms@maartenskliniek.nl

| Share