U bent hier: Home » Over de Maartenskliniek » Strategische koers

Strategische koers 2013-2016

strategischekoersDe titel van de strategische koers van de Sint Maartenskliniek voor de jaren 2013 tot en met 2016 luidt: 'De kliniek op het gebied van houding en beweging'. Daarin laat de Sint Maartenskliniek haar passie en ambitie zien: excelleren in diagnostiek, behandeling en zorg van die aandoeningen waarbij patiënten een beroep op ons doen. Dat doet onze kliniek al ruim 75 jaar en de lijn van groei in kwaliteit en kwantiteit zetten we ook de komende jaren door: voor onze patiënten en hun omgeving, voor onze verwijzers en voor onze zorgverzekeraars. We doen dat met kwaliteit en veiligheid én met een gezonde bedrijfsvoering. Deze strategisch koers zal ons de komende jaren helpen om onze gewenste positie als de kliniek op het gebied van houding en beweging verder uit te bouwen.

De Sint Maartenskliniek richt zich op het realiseren van 5 doelen:
  • tevreden patiënten
  • verantwoordelijke en tevreden medewerkers
  • veilige en efficiënte zorg
  • sturen op kwaliteit, service en doorstroomtijd
  • prestatie en groei
In de strategische koers zet de Sint Maartenskliniek de koers uit voor de periode 2013 tot 2016.  

Corporate story
Onze corporate story 'Ambitie in Evenwicht' geeft in verhalende vorm een beeld van de ontwikkeling van de Sint Maartenskliniek in het verleden, heden en toekomst. U leest er waar we voor staan en hoe wij onze ambities willen realiseren.
   
Mark Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur
 
Dr. Mark Van Houdenhoven,
voorzitter Raad van Bestuur, Sint Maartenskliniek
 
 
 
 
 
 
 
 
Gert_van_Enk
 
Dr. Gert van Enk
lid Raad van Bestuur, Sint Maartenskliniek
| Share