Excellente zorg, goede informatie en een respectvolle, mensgerichte behandeling: dat is waar de Sint Maartenskliniek voor staat. Maar het kan altijd beter.

Daarom heeft de kliniek een Patiëntenadviesraad (PAR). Deze raad behartigt de belangen van u als patiënt en andere bezoekers van de kliniek. De PAR wil graag van u horen wat u goed vindt gaan, en waar ruimte ligt voor verbetering. Denk bijvoorbeeld aan suggesties wat betreft de maaltijdvoorziening, de toegankelijkheid van de kliniek voor mensen met een beperking, het parkeerbeleid, faciliteiten en inrichting van wachtruimtes. Om onze zorg op excellent niveau te kunnen houden, hebben we uw advies nodig.

Advies- en medezeggenschapsorgaan

De PAR is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur. Dit betekent dat de PAR de Raad van Bestuur informeert over de kwaliteit van de patiëntenzorg binnen de Sint Maartenskliniek. Het welzijn van patiënten en bezoekers staat hierbij altijd voorop. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw belangen ook binnen de directie van onze kliniek worden behartigd en kunt u als patiënt een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze zorgverlening.

Welke onderwerpen behandelt de PAR?

De PAR behandelt alle algemene zaken die belangrijk zijn voor patiënten. Het gaat daarbij om advies over zaken als:

  • Kwaliteit van zorg
  • Maaltijden
  • Hygiëne
  • Gastvrijheid voor patiënten en bezoekers
  • Informatie & communicatie van en naar de patiënt
  • Ontspanning
  • Samenwerking met andere instellingen
  • Wijzigingen in de organisatie
  • Jaarverslag en jaarrekening
  • (Ver)bouw(ing)

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de Patiëntenadviesraad geen individuele klachten behandelt. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtencommissie of de patiëntencontactpersoon van de Sint Maartenskliniek.

Hoe werkt de PAR?

De Patiëntenadviesraad heeft maximaal 9 leden. Ieder lid is zelf patiënt of verwante van een patiënt (geweest) bij de Sint Maartenskliniek, of vertegenwoordigt een patiëntenorganisatie. De PAR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Regelmatig gebeurt dit samen met het management van de kliniek. Medewerkers van verschillende afdelingen schuiven regelmatig aan om bijvoorbeeld een toelichting te geven op aankomende veranderingen of om vragen van de PAR te beantwoorden. Naast deze overlegmomenten vergadert de PAR twee keer per jaar met de Ondernemingsraad van de Sint Maartenskliniek.

Wie is lid van de PAR?

Contact met de PAR

Heeft u suggesties of advies voor de Sint Maartenskliniek? Dan hoort de Patiëntenadviesraad heel graag van u! Ook voor vragen is onze raad goed bereikbaar. De PAR behandelt uw vraag of opmerking zo snel mogelijk. Daarna koppelt de PAR de uitkomst hiervan mondeling of schriftelijk aan u terug. U kunt ons benaderen via onderstaande gegevens:

Sint Maartenskliniek
t.a.v. de Patiëntenadviesraad
Postbus 9011
6500GM Nijmegen

U kunt uiteraard ook een e-mail sturen, naar par.nijmegen@maartenskliniek.nl.
Let op! Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.