De afdeling anesthesiologie van de Sint Maartenskliniek (SMK) verzorgt in samenwerking met de afdeling anesthesiologie van het Radboudumc in Nijmegen de verdiepingsstage echogeleide anesthesiologische technieken.

Hoewel perifere zenuwblokkades in het curriculum van de opleiding tot anesthesioloog zijn opgenomen, blijkt in de praktijk dat lang niet alle technieken tijdens de opleiding in voldoende mate voor iedereen aan bod komen. Het gevolg is een gebrek aan ervaring en vaardigheid voor sommige blokkades waardoor men aarzelt om deze zelfstandig toe te passen. In de Sint Maartenskliniek worden ruim 6000 perifere zenuwblokkades per jaar verricht.

Echogeleide technieken maken een steeds belangrijker onderdeel uit van de anesthesiologische praktijkvoering. Enerzijds in de locoregionale anesthesie, anderzijds in de intravasale technieken en de diagnostiek. Nijmegen neemt hierbij een vooraanstaande plaats in. De SMK is dan ook een van de ESRA approved training institutions. Samen met de aanwezige klinische expertise is daardoor sprake van een unieke gelegenheid om technieken te leren c.q. te verbeteren.

Er bestaat voor AIOS een mogelijkheid om gedurende een 2 tot 3 maanden durende stage ervaring op te doen in echogeleide zenuwblokkades.
Deze stage behandelt zowel neuraxiale blokkades en blokkades van de bovenste en onderste extremiteit, en beoogt een brug te zijn tussen theoretische kennis en het opdoen van voldoende ervaring met als doel dat de geleerde technieken zelfstandig kunnen worden toegepast.

Meer informatie

Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met de heer drs. R. van Vugt, anesthesioloog & stage-opleider anesthesiologie: r.vanvugt@maartenskliniek.nl