Het is een duale opleiding, wat betekent dat je leren en werken combineert. Hierdoor kun je de theorie direct in de praktijk toepassen. Het theoriegedeelte volg je bij het Erasmus MC en het praktijkgedeelte in de gipsverbandkamer van de Sint Maartenskliniek en externe stages op andere gipskamers.

Het theoriegedeelte is verdeeld in drie leereenheden die in groepjes van één, twee of drie scholingsdagen worden aangeboden. De theorie heeft specifieke vakinhoudelijke onderwerpen, zoals: anatomie, pathologie van het steun- en bewegingsapparaat en gipsverbandleer.

Het praktijkgedeelte van de opleiding vindt plaats in het Gips- en Wondbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek. Als leerling gipsverbandmeester zul je zowel vanuit de gipskamer Nijmegen als de gipskamer Boxmeer opgeleid worden. De Sint Maartenskliniek heeft samen met het CWZ en het Radboudumc een opleidingsovereenkomst. Gedurende de opleiding zal in beide ziekenhuizen een stageperiode van 12 weken zijn.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je een diploma verpleegkundige op minimaal kwalificatieniveau 4 of over het diploma fysiotherapeut en BIG-geregistreerd. Er wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) van je gevraagd.

Opleidingsduur & Lesdagen

De opleiding duurt 16 maanden en bestaat uit 20 lesdagen. Wij vinden het zeer wenselijk dat je met de opleiding begint na een voorwerkperiode van ongeveer 6 maanden.

Kosten

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet er aan de gestelde voorwaarden worden voldaan. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Salaris

Gedurende de opleiding kom je in dienst bij de Sint Maartenskliniek en ontvang je een salaris conform de CAO-Ziekenhuizen en afhankelijk van de huidige functie en inschaling.

Erkenning opleiding

De opleiding is CZO-erkend

Beschikbaarheid

Op dit moment bieden wij geen opleidingsplekken.

Meer informatie over de opleiding

Neem dan contact op met Helmi Cornelissen, hoofd gips- en wondbehandelcentrum:
h.cornelissen@maartenskliniek.nl
(024) 365 94 81