Een exoskelet laat mensen met een dwarslaesie staan en lopen en is een veilig hulpmiddel dat zelfstandig mag worden gebruikt. In dit project willen we in kaart brengen of mensen met een complete dwarslaesie na een korte trainingsperiode van 8 weken een exoskelet zelfstandig kunnen gaan gebruik in de thuissituatie. Daarnaast willen we weten of deze mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen in hun dagelijkse praktijk. Zo krijgen we een beter beeld van de huidige stand van zaken van exoskeletten en de ervaringen van de gebruiker.

Aan het onderzoek doen mensen mee die:
• Een chronische complete dwarslaesie hebben;
• Een goede hand- en armfunctie bezitten;
• Tussen 1.60m en 1.90m lang zijn;
• Maximaal 100 kilo wegen;
• Een goede mobiliteit hebben;
• Geringe spasme hebben.

Momenteel hebben we 20 van de 25 deelnemers geïncludeerd.

Binnen dit project werken we samen met:

  • Hennie Rijken, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Jacques van Eupen, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Cebrail Tatu, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Patrick Koomen, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Ted van den Boom, Afdelingshoofd unit dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Henk van de Meent, Revalidatiearts Radboudumc