Functie

  • Verpleegkundig specialist

Subspecialisatie

  • Dwarslaesie

Locatie

  • Nijmegen

Sinds 1988 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Expertisenetwerk Continentieverpleegkundigen Dwarslaesiecentra (ECD)