Functie

  • Jeugdarts

Subspecialisatie

  • Kinderrevalidatie
  • Jeugdgezondheidszorg

Locatie

  • Nijmegen

Sinds 2011 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Lid van:
    • de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
    • de Jeugdartsen Nederland (AJN)