Menu

De ademhaling is belangrijk voor de zuurstofopname in uw lichaam. Voor de ademhaling zijn vooral uw middenrif en uw ribspieren en verder uw buikspieren van belang. Het middenrif is de belangrijkste spier en zit tussen uw borstholte en uw buikholte. Door een dwarslaesie kunnen er problemen ontstaan met uw ademhaling.

Bij een hoge dwarslaesie (van de nek) kan uw middenrif verlamd zijn, waardoor u niet meer zelfstandig kunt ademen. U wordt dan afhankelijk van een beademingsapparaat. Als de dwarslaesie ter hoogte van uw borstwervels zit, zijn uw ribspieren verzwakt. Hierdoor kunt u problemen krijgen met het ophoesten van slijm. U heeft dan een groter risico om een longontsteking op te lopen. Bij een lage dwarslaesies heeft u over het algemeen geen problemen met uw ademhalingsspieren.

Behandeling

Mensen met een hoge dwarslaesie die (chronische) beademing nodig hebben tijdens de revalidatie kunnen ook bij ons komen revalideren. De Sint Maartenskliniek werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht.

Het is van groot belang om - indien mogelijk - de conditie van uw ademhalingsspieren optimaal te houden. De fysiotherapeut zal u de juiste ademhalingstechnieken leren en geeft u oefeningen om de ademhalingsspieren te trainen. Ook kan hij u helpen bij uw problemen met het ophoesten van slijm.

Ballon

Om de veerkracht van uw longen te behouden, kan een soort ballon extra lucht in uw longen blazen op het moment dat u diep heeft ingeademd. De revalidatiearts overlegt met de fysiotherapeut of u voor deze techniek in aanmerking komt.

Roken

Het is vanzelfsprekend van groot belang dat u niet begint met roken, of dat u stopt met roken.