Menu

Leren omgaan met de gevolgen van de lichamelijke beperkingen na een dwarslaesie is voor iedereen moeilijk. Onze psycholoog en de maatschappelijk werkers kunnen u hierbij begeleiden.

Misschien heeft u angstgevoelens. Of wordt uw stemming negatief beïnvloed. Samen met de psycholoog kijkt u naar manieren om anders met de situatie om te gaan. Zodat uw angsten verminderen of uw stemming verbetert.