Functie

 • Revalidatiearts
 • Hoogleraar revalidatiegeneeskunde

Subspecialisatie

 • Loop Expertise Centrum
 • Neurorevalidatie

Locatie

 • Nijmegen

Sinds 2018 coordinator van het Loopexpertisecentrum van de SMK en het Radboudumc. In 1992 gepromoveerd op het proefschrift getiteld “Central adaption of postural organization to peripheral motor impairments: clinical experiments in persons with lower limb amputation and persons with hereditary motor and sensory neuropathy”.

Nevenfuncties:

 • Vice-president van de Dutch Society for Neurorehabilitation (DSNR)
 • Lid van de executive board van de European Federation of Neurorehabilitation societies (EFNR)
 • Leider van de ‘Special Interest Group’ voor ‘Mobility, Posture and Falls’ van de World Federation for Neurorehabilitation (WFNR)
 • Lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Hersenstichting Nederland
 • Programmaleider ‘Neurophysiological Devices’ van de IMDI ‘Neurocontrol’
 • Bestuurslid van de Wetenschappelijke Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA)