U bent hier: Home » Verwijzers » Revalidatiegeneeskunde » Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN)

Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN)

Het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) is een poliklinisch centrum voor de behandeling en begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naastbetrokkenen. Het betreft hier patiënten die sensomotorisch zijn uitgerevalideerd maar bij wie zich cognitieve, emotionele en/of gedragsmatige beperkingen manifesteren.

Verwijzing

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar het ACHN, dan kan dit schriftelijk. Stuur hiervoor de medische voorinformatie tezamen met een verwijsbrief naar:

Sint Maartenskliniek
revalidatiecentrum
t.a.v. mw. M. Verhulsdonck, revalidatiearts
Postbus 9011
6500 GM NIJMEGEN

Uw patiënt ontvangt vervolgens thuis een oproep voor een indicatiegesprek.

Brochure Traumatisch Hersenletsel

Het ACHN geeft de voorlichtingsbrochure Traumatisch Hersenletsel uit. Deze informeert slachtoffers van traumatisch hersenletsel, hun directe omgeving en hulpverleners in de eerste en tweede  lijn over schade- en herstelmechanismen na hoofdletsel, over de gevolgen van het letsel op het cognitieve en emotionele functioneren, en over de gevolgen op gedrag en karakter.
In de brochure zijn ook adviezen opgenomen om die gevolgen te herkennen en, waar mogelijk, te voorkomen dan wel te leren hanteren. De adviezen, vooral gericht op de non-specifieke gevolgen van het hersenletsel (zoals vermoeidheid, traagheid, prikkelbaarheid), zijn ook bruikbaar voor mensen met hersenletsel op basis van een andere aetiologie zoals CVA, hersentumor en herseninfectie. 
Download de brochure (PDF).

Meer informatie

Voor meer informatie over het ACHN of voor het bestellen van de Brochure Traumatisch Hersenletsel kunt u bellen naar telefoon (024) 365 91 57 (maandag t/m donderdag tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 16.30 uur) of stuur een e-mail naar achn@maartenskliniek.nl.

| Share