Op 9 oktober 2006 organiseerden we de eerste RealHealth groep. Op maandag 11 oktober 2021 startte groep 386! Inmiddels hebben ruim 3.500 mensen het programma doorlopen. Wat maakt onze aanpak zo bijzonder? Waar bewegen we naartoe? Welke aspecten belangrijk zijn bij een verwijzing? Graag staan we even stil bij 15 jaar RealHealth.  

RealHealth is een pijnmanagementprogramma voor mensen met chronische lage rugpijn. Het programma is in Groot-Brittannië ontwikkeld door een orthopedisch chirurg en een anesthesioloog, en wordt sinds 2006 succesvol aangeboden door de Sint Maartenskliniek. Patiënten komen via de huisarts terecht bij de orthopeed van de Sint Maartenskliniek.

Fysiek en mentaal beter functioneren

Met de behandeling wordt door een interdisciplinair team ingezet op zowel fysiek als mentaal beter functioneren met chronische rugpijn. De focus ligt op lichamelijke, psychologische en sociale factoren rondom de klachten. Zo leren patiënten bijvoorbeeld wat hen helpt om de negatieve gevolgen van chronische rugpijn te beïnvloeden. Daarbij ligt de focus niet op pijnvermindering, maar op dat de pijn minder leidend is in het dagelijks leven van de patiënt. Het programma vindt plaats in groepen van ongeveer 10 patiënten.

Wat maakt deze aanpak zo bijzonder?

Al 15 jaar lang boeken we zeer mooie resultaten met onze aanpak. Een greep uit de onderzoeksresultaten:

  • verbetering van functioneren;
  • betere kwaliteit van leven;
  • verhoogde arbeidsparticipatie;
  • minder zorgconsumptie;
  • afname van pijnmedicatie-gebruik;
  • een zeer hoge patiënttevredenheid - tot minstens 5 jaar na deelname aan het programma.

Mede op basis van deze onderzoeksresultaten wordt het programma dan ook vanuit de basisverzekering vergoed. We doen doorlopend wetenschappelijk onderzoek naar onze resultaten en we blijven op de hoogte van de laatste innovaties en zorgstandaarden.

Welke aspecten spelen een belangrijke rol bij een verwijzing van de huisarts?

Wij staan voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Dit betekent dat onze deelnemers via stepped care bij ons terecht moeten komen en gemotiveerd zijn om te werken aan gedragsverandering. Vanwege de vorm van het programma moet een deelnemer ruimte kunnen maken in de thuissituatie om in ieder geval twee weken met volledige focus aan zijn of haar doelen te kunnen werken. Voor patiënten met forse psychiatrische problematiek is ons programma, vanwege de kortdurende intensieve vorm waarin de focus ligt op zelfmanagement, niet passend.

Specifieke in- en exclusiecriteria zijn te vinden op onze website. Bij twijfel of onze zorg passend is, denken wij altijd met de patiënt mee naar een passend alternatief. Dit koppelen we ook terug naar de verwijzend huisarts.

De verwijzing naar RealHealth verloopt via Zorgdomein, menu Orthopedie > Lagerug

Waar willen we de volgende 15 jaar naar toe?

Vanwege het succes van ons programma hopen wij onze reikwijdte te vergroten zodat meer patiënten kunnen profiteren van onze zorg.
We zetten actief in op preventie van chroniciteit. We vergroten kennis en kunde over deze doelgroep in de 1e lijn door de samenwerking te zoeken met, en scholingen te geven aan, netwerken binnen de fysiotherapie en oefentherapie.

We staan voor innovatie en richten ons dan ook op de ontwikkeling van digitale zorg. Denk aan e-health, online bijeenkomsten en de inzet van VR. Inhoudelijk verdiepen we ons verder in onze zorg bij scoliose en onvoldoende functionerende neurostimulatoren. Kortom: alles om patiënten met chronische lage rugpijn de regie over hun leven terug te geven.

Vraagt u zich af of een verwijzing op voorhand passend is? Dan kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 024-6841640. Een behandelaar kan u dan te woord staan. Meer informatie over het programma is te vinden op www.realhealth.nl