Aangepast zorgaanbod Revalidatie in het CWZ en het Maasziekenhuis Pantein

De Sint Maartenskliniek verzorgt de revalidatiegeneeskunde in het CWZ en het Maasziekenhuis Pantein.
Na de update van het aanbod in Zorgdomein van de Sint Maartenskliniek vorig jaar, is  begin september het aanbod aangepast in het Zorgdomein van het CWZ en het Maasziekenhuis Pantein.

Vereenvoudigd en geharmoniseerd aanbod

Om de verwijzingskeuze gemakkelijker te maken worden nu de producten generiek per hoofd aandoening weergegeven. Het zorgproductaanbod is in grote lijnen geharmoniseerd over de locaties heen. Uiteraard behouden ook de locaties hun eigen specifieke aandachtsgebieden. Soms is een zorgproduct alleen beschikbaar in een ziekenhuis, soms is het patiëntprofiel leidend.

Controleer dus goed de inclusiecriteria’s! Bijvoorbeeld voor NAH-revalidatie kunnen patiënten met Parkinson wel in het Maasziekenhuis Pantein terecht, maar niet in de Sint Maartenskliniek of het CWZ.

Loop Expertise Centrum

Bij onze mobiliteitspoli in ons Loop Expertise Centrum kunnen patiënten (volwassenen en kinderen) terecht voor loop- en balansproblemen door CP, NAH, HMSN of dwarslaesie. De toegang tot deze specialistische zorg verloopt via een verwijzing van (Sint Maartenskliniek) medisch specialisten.

Mocht u suggesties, opmerkingen of vragen hebben over ons nieuwe zorgaanbod, neem dan contact op via de feedback button in ZorgDomein of via [email protected].