Nieuwe werkwijze bij verwijzingen revalidatie

Bij patiënten met chronische lokale pijn en het Complexe Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) past de Sint Maartenskliniek de Stepped Care werkwijze toe. Om te kunnen beoordelen of wij uw patiënt in behandeling kunnen nemen, is het nodig dat u in uw verwijzing vermeldt welk traject uw patiënt in de eerste lijn heeft doorlopen.    

Als huisarts kent u het belang van volledigheid bij een verwijzing. Zowel voor het vervolgtraject in ons ziekenhuis, als voor de zorgverzekeraar. Op basis van uw verwijzing beoordelen wij of uw patiënt aan de criteria van Stepped Care voldoet.  

Volgens de Stepped Care werkwijze moeten patiënten met chronische lokale pijn en het Complexe Regionaal Pijn Syndroom eerst in de eerste lijn geholpen worden, al dan niet met pijnstilling. Wanneer dit niet effectief blijkt, kunt u doorverwijzen naar een medisch specialist. Vermeld daarom goed welke zorg uw patiënt al heeft ontvangen in de eerste lijn, zodat wij kunnen beoordelen of wij uw patiënt in behandeling kunnen nemen.  

Als uw verwijzing niet compleet is, dan zullen wij u hierop wijzen. U kunt deze informatie dan alsnog aanleveren of uw verwijzing annuleren.  

Bij twijfel of behandelingsadvies kunt u gebruik maken van teleconsultatie. Uiteraard blijven we ook telefonisch bereikbaar voor intercollegiaal overleg. We helpen u graag.