Gepubliceerd op: 18-11-2019

De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van collega Maaike Fenten. Zij deed onderzoek naar het optimaliseren van locoregionale anesthesietechnieken voor fast-track orthopedische ingrepen.

Het kernelement van fast-track chirurgie is vroege mobilisatie. De anesthesioloog wordt hierbij uitgedaagd technieken toe te passen die voldoende pijnstilling geven en de mobilisatie niet in de weg staan. Het is belangrijk dat de gebruikte anesthesietechniek de spierkracht niet verminderd en er geen bijwerkingen zoals misselijkheid of sufheid optreden.

Conclusies

Uit de onderzoeken beschreven in dit proefschrift kan een aantal conclusies getrokken worden: het toevoegen van een lage dosis morfine aan spinaalanesthesie bij gewrichtsvervangende chirurgie van de heup is niet geschikt voor een fast-track protocol. Het toevoegen van adrenaline aan ropivacaïne verlengt de werkingsduur van een perifere zenuwblokkade niet, en de werkingsduur van een zenuwblokkade met mepivacaïne kan beïnvloed worden door de dosis of de concentratie aan te passen. LIA van de knie is in het algemeen een veilige techniek, maar een nervus femoraliskatheter geeft iets betere pijnstilling in een fast-track protocol voor gewrichtsvervangende chirurgie van de knie.

Datum: 15 november 2019
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Maaike Fenten
Proefschrift: Optimizing Logoregional Anesthesia for Fast Track Orthopedic Surgery
Promotor(es): Prof. dr. G.J. Scheffer
Co-promotor: Dr. R. Stienstra (Radboudumc), Dr. P.J.C. Heesterbeek (Sint Maartenskliniek)