Menu

Bij het Loop Expertise Centrum (LEC) van de Sint Maartenskliniek kunt u terecht als u loopproblemen en balansproblemen heeft. In het LEC maken wij gebruik van de nieuwste behandelmogelijkheden en inzichten en beschikken wij over innovatieve apparatuur om uw onderzoek en behandeling optimaal vorm te geven.

Voor wie is het LEC?

Het LEC is er voor volwassenen en kinderen die in het dagelijks leven problemen ervaren met lopen en/of balans. Uw huisarts, revalidatiearts of een andere medische specialist kan u naar ons verwijzen voor onderzoek, behandeladvies en behandeling. Daarnaast kan onderzoek en behandeling in ons Loop Expertise Centrum een onderdeel zijn van uw revalidatiebehandeling in de Sint Maartenskliniek.

Met welke klachten en aandoeningen kunt u terecht bij het LEC?

Wanneer u problemen ervaart met lopen en balans door bijvoorbeeld een dwarslaesie, CVA of beenamputatie, kunt u voor onderzoek en behandeling terecht in het LEC. Hierbij kunt u bijvoorbeeld onderstaande klachten ervaren:

  • Vaak struikelen
  • Bang zijn om te vallen
  • Niet goed op oneffen ondergrond kunnen lopen
  • Lopen niet lang vol kunnen houden

Ook als u loopt met hulpmiddelen en dat wilt afbouwen, kunnen wij u daarbij begeleiden.

Welke behandelaars zijn betrokken bij het LEC?

Binnen het LEC krijgt u te maken met een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, een fysiotherapeut en in sommige gevallen een bewegingstechnoloog. Mocht dit voor uw behandeling nodig zijn, dan schakelen we andere disciplines in, zoals een orthopedisch chirurg, een schoen- orthese- prothesemaker of een ergotherapeut.

Hoe komt u bij het LEC terecht?

Uw huisarts, revalidatiearts of een andere medische specialist kan u voor een of meerdere van de bovenstaande producten naar ons verwijzen.

Behandelingen

Specialisten Loop Expertise Centrum

Meer Specialisten