Download dit plan

C-Mill

Bij een looptraining met de C-Mill loopt u over een loopband, terwijl u opdrachten krijgt om de loopveiligheid en de variatiemogelijkheid in uw looppatroon te verbeteren. Om de opdrachten uitdagend te maken worden er voorwerpen op de loopband geprojecteerd.

Voor wie?

De C-Mill is bruikbaar voor volwassenen en kinderen met uiteenlopende diagnoses, zowel neurologisch als orthopedisch. Op de C-mill kunt u alle variaties van de loopbeweging oefenen, zoals bijvoorbeeld wisselingen in tempo en stapgrootte, om uw balans te verbeteren.

Onze behandeling

print

De C-Mill-training is onderdeel van uw fysiotherapeutische behandeling. Er is geen specifieke voorbereiding nodig. U draagt tijdens de training schoenen die u dagelijks aan heeft en maakt eventueel gebruik van hulpmiddelen die u gewend bent te gebruiken.

print

Bij de training met de C-Mill loopt u, begeleid door een fysiotherapeut, over een loopband. Daarbij krijgt u verschillende opdrachten. Om de opdrachten uitdagend te maken, worden er voorwerpen op de loopband geprojecteerd. Uw fysiotherapeut bespreekt met u hoe vaak en hoe lang u op de C-Mill traint (als onderdeel van uw totale fysiotherapeutische behandeling).

print

Door te trainen met de C-Mill verbetert u op geavanceerde wijze de loopveiligheid en de variatiemogelijkheid in uw looppatroon.