Het plannen van een afspraak voor een behandeling, onderzoek of second opinion, verloopt in de meeste gevallen automatisch. U heeft namelijk een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist en zij sturen die verwijzing meestal direct naar de Sint Maartenskliniek.

Mocht u zelf de verwijzing van uw huisarts of specialist op papier hebben ontvangen, dan kunt u deze sturen naar:

Sint Maartenskliniek
[Onder vermelding van de specialisatie]
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen

Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, sturen wij u per post een voorstel voor een afspraak. Een uitzondering is onze polikliniek Reumatologie in Woerden: als de verwijzing is ontvangen, belt u zelf naar (024) 365 93 50 om een afspraak te maken. Zijn er onduidelijkheden over uw verwijzing? Neem dan contact met ons op.

Afspraak verzetten of annuleren

Indien u verhinderd bent op het voorgestelde moment, kunt u contact met ons opnemen. Moet u uw afspraak onverwacht annuleren? Geef dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan ons door, uiterlijk 48 uur van te voren.

Vergoeding

De Sint Maartenskliniek heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat wil zeggen dat zorg bij bijna iedere zorgverzekeraar wordt vergoed. Dit geldt echter alleen als u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft. Als u geen verwijzing heeft, komen de kosten namelijk voor uw eigen rekening. Dit geldt nadrukkelijk niet voor een acute hulpvraag op onze Acute Zorgpoli. Meer informatie vindt u op onze pagina Tarieven en Vergoedingen.