Bij onze afdeling Orthopedie kunt u terecht voor verschillende specialistische behandelingen. We hanteren een toegangstijd voor het eerste polibezoek en een wachttijd voor de operatie.

In de overzichten hieronder vindt u een inschatting van de gemiddelde toegangstijd voor de polikliniek en de wachttijd voor een operatie. De wachttijd is weergegeven in kalenderdagen. De werkelijke toegangs- of wachttijd kan voor u als patiënt anders zijn. Bijvoorbeeld vanwege onverwachte gebeurtenissen of omdat uw operatie of behandeling is gebonden aan een specifieke chirurg of arts.

Bekijk voor de wachttijden voor onze kinderorthopedie de pagina Wachttijden Kinderzorg.

Toegangstijd voor het eerste polibezoek

U kunt voor een eerste afspraak terecht via een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat wij uw verwijzing ontvangen hebben tot het moment dat u terecht kan op de polikliniek. U kunt voor een bezoek aan de poli terecht op 3 locaties; Nijmegen, Woerden en Boxmeer. We kijken altijd op welke locatie u het best terecht kunt. 

Inwoners uit de regio Boxmeer kunnen voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen terecht bij onze praktijk in het Maasziekenhuis Pantein. Kijk op de website voor de wachttijden.

Onderstaande wachttijden zijn bijgewerkt op 16 maart 2023:

  Nijmegen Woerden Boxmeer
Knie en onderbeen:      
Klachten knieprothese incl. second opinion 30 dagen 30 dagen 10 dagen
Overige knieklachten, incl. second opinion 60 dagen 60 dagen 10 dagen
       
Heup en bovenbeen:      
Klachten heupprothese 10 dagen 30 dagen 8 dagen
Second opinion 15 dagen 45 dagen 10 dagen
Heupklachten bij jongvolwassenen 15 dagen 45 dagen 10 dagen
Overige heupklachten 15 dagen 45 dagen 10 dagen
       
Voet en enkel:      
Medische urgentie (infectie/charcot) 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Voetproblematiek bij neuromusculaire aandoeningen 30 dagen 30 dagen 20 dagen
Voetdeformiteiten 30 dagen 30 dagen 20 dagen
Artrose en hallux valgus 100 dagen 90 dagen 30 dagen
Overig 240 dagen 180 dagen 90 dagen
       
Schouder en arm:      
Complexe schouder/elleboog en onderarmchirurgie* 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Slijtage schouder elleboog 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Hand/pols klachten 10 dagen 21 dagen 21 dagen
Overige klachten boven extremiteiten 10 dagen 21 dagen 21 dagen
       
Rug en nek:      
Nekklachten 21 dagen N.v.t 40 dagen
Complexe rugklachten** 21 dagen 21 dagen 40 dagen
Overige rugklachten >240 dagen >240 dagen >240 dagen
Beoordeling voor RealHealth pijnmanagementprogramma 80 dagen 80 dagen 80 dagen

* Complexe schouder / elleboog en onderarm chirurgie bevat onder andere cuff laesie, prothesiologie (primaire en secondaire), en reumatische en posttraumatische problematiek.

** Complexe rugklachten bevat onder andere scoliose, verschoven wervels, vernauwing van de wervels.

 

Wachttijd voor operatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden voor een operatie. Dit is het aantal dagen tussen het moment dat uw arts een indicatie voor een operatie geeft, tot het moment van operatie.

Na de indicatie wordt u gebeld voor een inventarisatiegesprek. Hierin kunt u aangeven wanneer u niet geopereerd wilt/kunt worden. Operaties vinden plaats op de locaties Nijmegen en Boxmeer. Op basis van het inventarisatiegesprek, type ingreep en locatie kan een schatting gemaakt worden van de wachttijd tot operatie. 

Ongeveer 4 weken voor de operatie hoort u de exacte operatiedatum.

  Nijmegen Boxmeer
Operaties aan knie en onderbeen: 90 dagen 30 dagen
Operaties aan heup en bovenbeen: 90 dagen 30 dagen
Operaties aan voet en enkel: 75 dagen 30 dagen
Operaties aan schouder en arm: 75 dagen n.v.t.
Operaties aan rug en nek: 75 dagen n.v.t.

Treeknormen

We willen graag iedereen die onze zorg nodig heeft zo snel mogelijk helpen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk bij een andere zorgaanbieder sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.