De website van de Sint Maartenskliniek biedt informatie over (para)medische behandelingen.

Ondanks de voortdurende aandacht en zorg voor actualisatie en juistheid van gegevens, kan het voorkomen dat informatie niet (meer) volledig is of niet (meer) volledig accuraat is. Aan de informatie zoals gepubliceerd op deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Geen medisch advies

De informatie op deze website is geen vervanging van de informatie die door artsen en andere behandelaars aan patiënten wordt verstrekt. De site geeft nadrukkelijk geen medisch advies. Voor gerichte advisering wordt u verzocht een poliklinisch consult aan te vragen. Bij (acute) gezondheidsklachten wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend specialist.

Auteursrecht op inhoud

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere verschijningsvormen, behoren toe aan de Sint Maartenskliniek. Ongeacht de verschijningsvorm mag de informatie op deze website niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Sint Maartenskliniek. Zo'n verzoek kunt u indienen bij de afdeling Communicatie van de Sint Maartenskliniek.

Niet verantwoordelijk voor websites van derden

Op deze website wordt via externe links verwezen naar andere websites die niet door de Sint Maartenskliniek worden beheerd. De Sint Maartenskliniek is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via deze sites worden aangeboden.

Geen rechten ontlenen aan wachttijdvermelding

De wachttijden zoals vermeld op deze website zijn bij benadering. Door (onvoorziene) omstandigheden als spoedopnames kunnen wachttijden fluctueren. Aan de gepubliceerde wachttijden kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
Geen aansprakelijkheid
De Maartenskliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (informatie gepubliceerd op) deze website.

Klinische praktijk

De Sint Maartenskliniek doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. De op deze website beschreven behandelingen in wetenschappelijk onderzoeksverband worden niet zonder meer toegepast in de klinische praktijk. Wat voor u persoonlijk de beste behandeling is kunt u bespreken met uw medisch specialist.

Inschrijving

De stichting Sint Maartenskliniek staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41055111. Het RSIN nummer is 002906715.
Maartenskliniek Woerden B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 30223655 en het RSIN nummer is 817653156.
Het Kamer van Koophandel nummer van Maartenskliniek Research B.V. is 10143685 en het RSIN nummer is 803884060.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Maartenskliniek Groep te Nijmegen, voor de Sint Maartenskliniek te Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden en van alle dependances en/of nevenvestigingen daarvan inclusief alle overige zorggerelateerde activiteiten van de kliniek. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland vestiging Nijmegen.